Szanowni Państwo

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, jako architekt i pasjonat zagadnień związanych z architekturą, konserwacją zabytków oraz ochroną krajobrazu kulturowego oferuję rzetelne, terminowe i konkurencyjne cenowo opracowanie następującej dokumentacji:

 

 • wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze,
 • projekty koncepcyjne,
 • wnioski o wydanie warunków zabudowy,
 • inwentaryzacje architektoniczne lokali i budynków,
 • programy funkcjonalno - użytkowe,
 • analizy urbanistyczne (analizy działek w kontekście warunków i możliwości zagospodarowania, analizy swot planowanych inwestycji),
 • analizy architektoniczne,
 • analizy lokali i doradztwo w zakresie obowiązującej ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • programy prac konserwatorskich dla zabytków architektury,
 • wnioski i ekspertyzy konserwatorskie dla zabytków architektury i historycznych zespołów urbanistycznych,
 • karty ewidencyjne zabytków (tzw. „białe karty” dla potrzeb gminnych ewidencji zabytków),
 • kwerendy archiwalne budynków i zespołów zabytkowych,
 • badania konserwatorskie,
 • dokumentacja i opis zabytków architektury.

 

Dodatkowo świadczę usługi w zakresie:

 

 • doradztwa branżowego,
 • projektowania wnętrz,
 • wyposażania wnętrz mieszkalnych i biurowych,
 • opracowania wizualizacji projektowanych budynków i wnętrz,
 • opracowania ekspertyz ornitologicznych budynków wymaganych przez urzędy ochrony środowiska m.in. przy pracach termoizolacyjnych (kwalifikacje eksperta ornitologa potwierdzone zaświadczeniem pomyślnego ukończenia kursu).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informuję wszystkich Szanownych Znajomych (bliższych i dalszych), że począwszy od dnia  01.02.2017 r. za wszelkie konsultacje branżowe pobieram wynagrodzenie i to adekwatne do stawek jakie obowiązują w normalnych relacjach architekt - klient, niezależnie od naszej znajomości, stopnia tej znajomości oraz jej stażu.