Nazywam się Piotr Skucha. Urodziłem się w styczniu 1980 r. w Krakowie gdzie mieszkam nadal. Z zawodu jestem architektem. Prywatnie interesuję się przede wszystkim problematyką dotyczącą badań, konserwacji, adaptacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych oraz zagadnieniami związanymi z ochroną krajobrazu kulturowego. Na ukierunkowanie moich zainteresowań duży wpływ ma Kraków i jego bliska okolica – miejsca  o bezcennych walorach kulturowych i historycznych oraz niezwykle bogatej i wielowątkowej tożsamości.

Swoje zainteresowania skupiłem szczególnie wokół problematyki dotyczącej architektury obronnej oraz zabytków techniki. Na tym polu mogę poszczycić się m.in. opracowaniem kompleksowych programów prac konserwatorskich m.in. dla dużych obiektów fortecznych w obrębie Twierdzy Kraków, wytycznych konserwatorskich, inwentaryzacji architektonicznych oraz projektów adaptacji i renowacji (m.in. zlecenia Urzędu Miasta Krakowa, oraz prywatnych inwestorów). Jestem też autorem artykułów i monografii związanych z tą tematyką.

          Działalność firmy FORTALICJA – ARCHITEKTURA I ZABYTKI traktuję nie tylko w kategorii formalnego narzędzia umożliwiającego uprawianie pracy zawodowej ale także w kontekście budowania marki, której dewizą jest pasja i solidność. Druga z wymienionych cech obejmuje oczywiście odpowiedzialność i terminowość.


                                                                 

                                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                                              mgr inż. arch. Piotr Skucha